تعرفه های تک دیل

تعرفه ثبت محصولات

ثبت محصولات و تمدید(در صورت عدم فروش) رایگان می باشد

تعرفه گارانتی تک دیل

محصولات و مزایده های شامل گارانتی تک دیل دارای تعرفه 5درصد تا سقف 50 هزار تومان بعد از هر معامله برای فروشندگان می باشد . گارانتی تک دیل جهت اطمینان طرفین مبادله می باشد .
به صورت کلی تعرفه ها به این صورت می باشد که حداقل برای مبادله 1000 تومان به میزان 50 تومان و حداکثر اجناس بالای یک میلیون تومان بیش از 50 هزار تومان تعرفه پرداخت نمی کنند.
راهنمای گارانتی تک دیل

تعرفه بدون گارانتی تک دیل

محصولات بدون گارانتی تک دیل بدون تعرفه می باشند ولی تک دیل هیچ گونه تضمینی در این گونه مبادله ها را نمی پذیرد و تمام مسئولیت مبادله با خریدار و فروشنده می باشد.

قوانین و شرایط استفاده از تک دیل
شماره تماس : 28421321 - 021
اتصال شما به اینترنت قطع شده