گارانتی تک دیل

فقط خرید هایی که توسط درگاه پرداخت اینترنتی تک دیل انجام می شوند شامل گارانتی هستند


شرایط گارانتی :

چنانچه کالای سفارش داده شده شما در زمان مشخص از طرف فروشنده تحویل شما داده نشود ، می توانید وجه پرداختی خود را از تک دیل دریافت نمایید.

چنانچه کالای سفارش داده شده در زمان تحویل با مشخصات آن در وب سایت تطابق نداشته باشد ، شما می توانید با بازگشت کالا به فروشنده وجه پرداختی خود را از تک دیل دریافت نمایید.


بازپرداخت وجه:

در صفحه خریدهای گزینه اعلام گزارش را فعال نمایید تا پشتباتی تک دیل جهت باز پرداخت وجه شما اقدام نماید.

شماره تماس : 28421321 - 021
اتصال شما به اینترنت قطع شده