عکس پروفایل
رضا عبدی اصل
تبریز
11
محصولات
7
محصولات موجود
4
اتمام زمان فروش
0
فروش
موتور گیربکس جوجه کشی در حراج کالا موتور گیربکس جوجه کشی
فن گردش هوا در حراج کالا فن گردش هوا
موتور گیربکس جوجه کشی در حراج کالا موتور گیربکس جوجه کشی
موتور گیربکس ۱دور در حراج کالا موتور گیربکس ۱دور
دستگاه جوجه کشی در حراج کالا دستگاه جوجه کشی
موتور جوجه گردان در حراج کالا موتور جوجه گردان
مدار کنترلر دستگاه جوجه در حراج کالا مدار کنترلر دستگاه جوجه
شماره تماس : 28421321 - 021
اتصال شما به اینترنت قطع شده