مزایده آثار هنری

تک دیل برای حمایت از هنرمندان به خصوص جوانان ، از هنرمندان عزیز دعوت به برگزاری مزایده آثار هنری خود می نمایید .

نام هنری خود محبوب نمایید

هنر خود را محک بزنید و از میزان محبوبیت و ازرش دست آورد هنر خود مطلع شودید همچنین با برگزاری اینترنتی مزایده ، نام هنری خود را در فضای مجازی مطرح نمایید

فروش آثار هنری

شما می توانید رایگان یک گالری بزرگ اینترنتی داشته باشید بدون محدودیت مکانی و در فضایی امن با هیجان بالا از آثار هنری خود بطور مستقیم کسب در آمد مطلوب نمایید

پلکان هنر

حراجی هنری
شماره تماس : 28421321 - 021
اتصال شما به اینترنت قطع شده