11 هکتار زمین در قزوین
قیمت شروع : 100,000,000 تومان
قیمت شروع (هر متر مربع) : 909 تومان

11 هکتار زمین در قزوین

  • نحوه پرداخت :چک رمز دار
  • بدون گارانتی تک دیل می باشد لطفا پس از دریافت پرداخت نمایید. جزییات بیشتر
توضیحات

11 هکتار زمین واقع در آزادراه قزوین به زنجان (10 کیلومتر بعد از تاکستان) بر آزادراه در کنار ملک صنعتی است. بدون آب و مشاء داری سند تک برگ (یک دانگ از شش دانگ) این زمین 66 هکتار است و سند من یک دانگ می باشد که می شود 11 هکتار . بر جاده است .

اشتراک گذاری
اپلکشن ios تک دیل