فرش طرح درب کهنه قاجار
فرش طرح درب کهنه قاجار
فرش طرح درب کهنه قاجار
فرش طرح درب کهنه قاجار
قیمت شروع : 7,000,000,000 تومان
پایان زمان مزایده

فرش طرح درب کهنه قاجار

  • محدوده تحویل :تهران
  • نحوه ارسال : محل فروشنده
  • نحوه پرداخت :نقد در محل
  • ضمانت فروش :نظر کارشناس جزییات بیشتر
  • بدون گارانتی تک دیل می باشد لطفا پس از دریافت پرداخت نمایید. جزییات بیشتر
توضیحات

فرش عتیقه زمان قاجار اصل کارشناسی شده

اشتراک گذاری
اپلکشن ios تک دیل