دوربین قدیمی
دوربین قدیمی
دوربین قدیمی
قیمت شروع : 500,000 تومان
پایان زمان مزایده

دوربین قدیمی

  • محدوده تحویل محدوده تحویل :آذری
  • نحوه ارسال نحوه ارسال : پست ویژه
  • بدون گارانتی تک دیل می باشد لطفا پس از دریافت پرداخت نمایید. جزییات بیشتر
توضیحات

حداقل 60سال قدمت

اشتراک گذاری
راهنما