قیمت شروع : 20,000 تومان
پایان زمان مزایده

اسکناس۵۰۰ریالی پهلوی

  • محدوده تحویل :اصفهان . اتشگاه . خمینی شهر
  • نحوه ارسال : محل فروشنده
  • نحوه پرداخت :نقد در محل
  • بدون گارانتی تک دیل می باشد لطفا پس از دریافت پرداخت نمایید. جزییات بیشتر
توضیحات

اسکناس۵۰۰ریالی پهلوی کارکرده ۵عدد

اشتراک گذاری
راهنما