کسب و کارتکنولوژی و فناوریمد و زیباییگردشگریهنر و آثار هنرىساعت و جواهرات مزایده ها و حراجى هااقتصادالکتریکی حساب کاربری تک دیلحساب کاربری
۱۳۹۹,۰۹,۲۲
271

زعفران در آغاز سرما و خزان،وقتی که هیچ گلی توی صحرا نیست گل میدهد

زعفران در آغاز سرما و خزان،وقتی که هیچ گلی توی صحرا نیست گل میدهد برای چیدن گل ها پیش از آنکه خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می یابد. عملیات گل چینی حدودا 25 ـ 15 روز به طور می انجامد.این کار زحمت و دقت فراوانی را میطلبد که کشاورزان عزیز کشورمان آن را جامعه عمل پوشانده اند. علت مرغوبیت زعفران خراسان جنوبی چیدن آن قبل از طلوع خورشیده که باعث ماندگاری رنگ و عطر اون میشه❤??

 ?️اکنون می توانید محصولات ما را با ثبت سفارش خود در سراسر جهان (جزئی و کلی) دریافت کنید✈??

نوشتن مطلب